GeoHav er en privat og uvildig tænketank med det ene formål at eksponere den reelle tilstand af Dansk havmiljø.
GeoHav fungerer således som autonom efterforskningsenhed med visionen om at være Danmarks havmiljøvagthund uafhængigt af Miljøstyrelsen, eventuelle kapitalinteresser og politisk indgriben.
 18. januar 2022
Notat : Forureningsvurdering Perimeter Lynetteholm
 
 28. december 2021
Notat : DATASÆT; SEDIMENT, TUNGMETALLER, LYNETTEHOLM
 
 9. december 2021
Høringssvar : Høringssvar til Udkast til Forslag til Lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse
 
 20. oktober 2021
Notat : Kommentar til Nordjyske Mediers leder 20. oktober 2021
 
 19. oktober 2021
Notat : til Folketingets Transportudvalg
 
 22. september 2021
Notat : ASBEST-NOTATET OPFØLGENDE
 
 25. august 2021
ADP A/S og Offentlighedsloven?
GeoHav ser med meget stor alvor på de seneste dages fokus på uregelmæssigheder i ADP A/S.
Som følge af denne virksomheds planer om en havneudvidelse, hvor Vesthavnen i Fredericia tænkes opfyldt til arealinddragelse, har GeoHav sideløbende med øvrig efterforskning koordineret en kortlægning af faktorer jvf Miljøvurderingslovens § 12 med henblik på at sikre at Fredericia Kommunes miljøforvaltning træffer fyldestgørende afgørelser efter samme lovteksts § 10.

GeoHav’s bekymring omhandler primært undtagelsen af ADP A/S samt datterselskaber fra Offentlighedensloven, hvorved det ikke er muligt for nogen at anmode ADP A/S om aktindsigt i vitale miljøoplysninger.

Fredericia Byråd behandlede 28. juni 2021 Enhedslistens forslag om at Byrådet tog initiativ til at fjerne ADP A/S undtagelse fra Offentlighedsloven i BEK nr 557 af 26/05/2014. Trods habilitetsproblemer hos de byrådsmedlemmer, som optræder som honorerede bestyrelsesmedlemmer i ADP A/S, nedstemte et næsten enstemmigt byråd dette forslag.

GeoHav’s bekymring er enkel; BEK nr 557 af 26/05/2014 kan føre til at miljøscreeningsprocessen bag den planlagte havneudvidelse ikke sker fyldestgørende og alene gennemføres under kommunal hensyntagen til de besparelser, som kan opnåes i en ikke fyldestgørende miljøvurderingsproces - kort sagt en gentagelse af processen i miljøvurderingen bag Kanalbyen.

GeoHav påpeger som skarp kritik at det er under sagligt niveau at påberåbe Enhedslistens forslag som spild af byrådets tid. Samme byråd har efter pressens afsløringer af uregelmæssigheder i ADP A/S pludselig anerkendt, at mangel på åbenhed i ADP A/S er et problem.

GeoHav foreslår at Folketinget behandler et tillæg til BEK nr 557 af 26/05/2014, således at eksempelvis bestemmelserne i Miljøoplysningsloven ikke er undtaget ADP A/S.

På GeoHav har vi allerede identificeret en række relevante og alvorlige miljømæssige problemstillinger, hvor yderlige kortlægning besværliggøres af BEK nr 557 af 26/05/2014. Dette til trods agter GeoHav at vidensdele fremadrettet med ADP A/S, så yderligere belastning af et hårdt ramt Lillebælt kan undgåes.

Tænketanken GeoHav
 
 
 30. juni 2021
Høringssvar : Fredericia Kommunes forslag til Kommuneplan 2021-2033
 
 29. juni 2021
Notat : Pressemeddelelse - Ministeriel inkompetence?
 
 21. juni 2021 kl 19.03
Orientering fra GeoHav
På baggrund af mange henvendelser dagen igennem ønsker vi på teamet bag GeoHav at melde ud, at Tænketanken GeoHav på ingen måde har relation til eller samarbejde med Tænketanken Hav.
Trods navneligheden er der tale om en anden organisation med et andet virke.
 
 10. juni 2021 16.34
Dagens samråd i Transportudvalget
Transportministeren mener fortsat ikke at der er asbest eller øvrige deponier i Egholmlinjeføringen.
Således påhviler det nu Transportministeren at tilbagevise Asbest-notatet. GeoHav har netop afkrævet Transportministeren en skriftlig undskyldning.
 
 
 8. juni 2021
Samrådsnotat : Asbest-notatet
 
 8. juni 2021
Samrådsnotat : Sedimentvurdering 2. opinion
 
 1. juni 2021
Notat : Til Aalborg Kommune - Anmodning om yderligere aktindsigt
 
 12. maj 2021
Notat : Asbest-problematikken ved Egholmlinjeføringen
 
 29. april 2021
Høringssvar : Egholmlinjen
 
 21. april 2021
Høringssvar : Supplerende miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm
 
 16. april 2021
Høringssvar : Lokalplan 378 Erhvervsområde ved Ydre Ringvej
 
 2. februar 2021
Baggrundsnotat : Arsenkontaminering Perspektiverende data
 
 2. september 2020
Notat : Wake the fuck up
 
 12. august 2020
Notat : Overvejelser vedr PAH i fjordbund fra Kolding Marina City
 
 7. august 2020
Notat : Kolding Marina City Fluekneppet
 
 GeoHav arbejder løbende på at revidere ældre materiale således at dette ligeledes er tilgængeligt i pdf.
 GeoHav.dk efterlader ikke cookies på din enhed.
GeoHav.dk tager ikke ansvar for cookies, din enheds software måtte oprette.
GeoHav.dk logger dog efter login af sikkerhedsgrunde din IP og tracker derefter din færden på vores website.